Меню
Търсене

Спрей за климатик BOOST /антибактериален/

-20%
Описание

BOOST - Спрей за почистване климатици.

Антибактериален спрей за почистване на климатик BOOST

Подходящ домашни и авто климатици.

Количество: 1 бр. спрей: 500 мл. + 50 см. шлаух.

Произведен в Китай.

При продължителна работа на климатиците в тях (и най-вече по топлообменника на вътрешното тяло и около него) се натрупват прах, власинки от дрехи, налепи от тютюнев дим. В тази среда започват да се развиват микроорганизми, като гъбички, бактерии плесени и други. Това влошава качеството на въздуха, затруднява работата на климатика и повишава консумираната електроенергия.

Впръсквайки препарата по топлообменника на вт.тяло (за битови климатици) или по изпарителя (за авто климатици), образуваната от препарата пяна се разширява бързо, достигайки на дълбоко и почиства ефективно.

Инструкция за употреба: Домашни климатици:

 

! Преди да започнете работа, се уверете, че в помещението няма открит огън, запалени цигари и горящи материли. Прочетете листовката в опаковката на препарата и съветите за безопасност на флакона и етикета!

 

1. Изключете уреда. Първо от дистанционното управлени,  а след това от ел.мрежата (щепсел, предпазител).

2. Отворете капака на вт.тяло и отстранете филтрите.

3. Навлажнете ламелите на топлообменника, впръсквайки вода.

4. Рзклатете спрея преди употреба, сложете тръбичката и впръскайте равномерно (от горе на долу) от 2 см. Повторете при упорити замърсевания.

5. Изчакайте да отмине действието на пяната (около 5 мин.). Ползвайте кърпа да покриете вентилатора.

6. Почистете филтрите, подсушете ги монтирайте

7. Включете климатика.

 

Инструкция за употреба: АВТО климатици:

! Преди да започнете работа, се уверете, че в помещението няма открит огън, запалени цигари и горящи материли. Прочетете листовката в опаковката на препарата и съветите за безопасност на флакона и етикета!

1. Намерете отворите за входящ външен въздух. Бъдете внимателни, ако е необходимо отваряне на капака на двигателя.

2. Стартирайте двигателя и свалете стъклата на прозорците.

3. Изключете климатика, изключете и вътрешната циркулация на въздух, за да осигурите поток от външен ъздух в купето. Увеличете вентилатора на максимум.

4. Внимателно поставете приложената тръбичка към дюзата на флакона. Уверете се, че няма теч от свръзката.

5. Намерете входа за външенвъздух към купето (виж илюстрацията на етикета), вкарайте внимателно тръбичката в отвора с най-силно всмукване.

6. Впръскайте продукта - до 2 мин. Вентилатора трябва да работи 10-15 мин. Изключете вентилатора и двигтеля. Мръсната течност ще изтече през дренажния отвор след 10 мин.

 

РИСКОВЕ:

R12 - Екстремно запалим;

R51/53 - Токсичен за водните организми. Може да окаже дълготрайни увреждания на водната среда;

 

БЕЗОПАСТНОСТ:

S2: Съхранявайте надалеч от достъп на деца;

S9: Съхранявайте на добревентилирани места;

S16: Съхранявайте далеч от източници на запалване - Не пушете в близост до продукта;.

S23: Не вдишвайте oт продукта;

S29 Не изпразвайте продукта в канализацията.

S46 При поглъщане, потърсете незабавна медицинска помощ и покажете флакона или етикета.

S51 Използвайте само в добревентилирана среда;

S61 Изхвърляйте на определените за това места. Запознайте се с листите за безопасност.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Алифатни въглеводороди - не по-малко от 30%.

Нейонни повърхностноактивни вещества - под 5%.

Парфюм лимон;

Консервант;

Натриев бензоат.

Не го дупчете или горете, дори след употреба.

Не пръскайте на оголен пламък или нажежени предмети.

Съхранявайте надалеч от деца.

Продукт: Почистващ спрей  за климатик

Количество: 1 брой (500 мл.)

Производител/марка: BOOST

Произход: Китай

Подходящ за: битови и авто климатици

Цена на продукта

15 лв.12 лв.
Поръчай по телефона: 0890 900 900
Отстъпка -20% (спестявате 3лв.)
Запитване