Меню
Търсене

Условия за ползване на сайта

Общи условия

 1. Счита се, че посещавайки електронният магазин и използувайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползуване.
 2. Електронният магазин извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.
 3. Всички артикули в електронният магазин  могат да се използуват съгласно целите за които са предоставени и не могат да бъдат копирани и използувани за търговски цели извън сайта.
 4. Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия касаещи изпълнението на поръчките и използуването на сайта. Клиента дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използуването на сайта. Всички промена са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.
 5. Електронният магазин се придържа към етичния кодекс.
 6. Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични.
 7. Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието и.

Информацията предоставяна от клиенти

 1. Клиентите поръчват стоки и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.
 2. Предоставената информация се използува само и единствено с цел обслужване на клиента.
 3. Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньрски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.
 4. Електронния магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

Правене на поръчка

 1. Поръчката направена от клиента има силата на договор между него и електронния магазин по силата на Закона за защита на потребителите.
 2. Пълна информация за въпросите свързани с правенето на поръчка, промени по нея, срокове, начини на плащане, условия за връщане и замяна на стоки и др. е налична на настоящата страница в съответните и раздели. За допълнителна информация, възникнали проблеми и каквито и да било други въпроси може да се свържете с екипа на електронния магазин по всеки един от посочените в секция Контакти начини. За неуредените въпроси се прилага действащото в момента законодателство на Република България.

Точност на изображенията представящи стоките

 1. Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им. Електронният магазин не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настроики и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използуват за достъп до сайта.